[INFOGRAPHIC] Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh công tác phòng, chống tham nhũng

07/10/2022 06:06

Thủ tướng Chính phủ - Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp sau:
 

 

Theo Chinhphu.vn

Chuyên mục khác