[INFOGRAPHIC] Tết Dương lịch 2024 được nghỉ 3 ngày

22/12/2023 11:13

Theo đó, Bộ luật Lao động quy định dịp Tết Dương lịch nghỉ một ngày. Do ngày 1/1/2024 là thứ hai, cộng với hai ngày cuối tuần nên người lao động được nghỉ ba ngày liên tiếp.
 

 

TS

Chuyên mục khác