[INFOGRAPHIC] SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

30/03/2024 07:03

Nhằm cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về việc tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCCC, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để bảo đảm thi hành các quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến quyền con người, quyền công dân, đồng thời nâng cao vai trò của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong việc ứng phó với các vấn đề, thách thức từ an ninh phi truyền thống đã và đang đặt ra hiện nay; việc ban hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là vô cùng cần thiết, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người và tài sản, cung cấp cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động PCCC và CNCH, đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật, khắc phục các hạn chế, vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành.

 

Quan điểm, mục đích xây dựng Luật

 

 
 
 
 
 

 

Đức Cường (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH)

Chuyên mục khác