[INFOGRAPHIC] Quy định đánh giá mức độ nguy cơ trong phòng, chống dịch Covid-19

03/07/2021 18:22

Ngày 1/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn ký ban hành Quyết định 581/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

TS

 

Chuyên mục khác