[INFOGRAPHIC] Quốc khánh 2/9: Dấu mốc đất nước phát triển

02/09/2021 13:21

Kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Theo  TTXVN

Chuyên mục khác