[INFOGRAPHIC] Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

25/10/2023 23:13

Chiều 25/10, với 470 đại biểu tán thành, bằng 95,14% trong tổng số 472 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người đang giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Trân trọng giới thiệu kết quả lấy phiếu tin nhiệm:
 
 

 Theo quochoi.vn

Chuyên mục khác