[INFOGRAPHIC] Phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025

05/12/2023 05:51

Từ năm 2025, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ thực hiện 4 bài thi, trong đó có 2 bài thi bắt buộc là Ngữ văn và Toán. Nội dung thi bám sát theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
 

Theo NDO

Chuyên mục khác