[INFOGRAPHIC] Những khoản phụ cấp nào không còn được tính từ 1/7/2024?

11/03/2024 11:22

Từ 1/7/2024, một số khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức sẽ không còn như: phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội...
 

Theo VOV

Chuyên mục khác