[INFOGRAPHIC] Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2024

03/01/2024 06:15

Hàng loạt luật, nghị định, thông tư mới liên quan đến nhiều mặt của đời sống, xã hội sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 1/2024.
 
 

Theo VOV

Chuyên mục khác