[INFOGRAPHIC] Người lao động mất nhiều quyền lợi khi rút BHXH một lần

08/06/2023 14:35

Khi lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, người lao động không còn trong hệ thống bảo hiểm xã hội được Nhà nước bảo hộ, quyền lợi của người lao động bị hạn chế hơn rất nhiều so với hưởng lương hưu.

Khi lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, các quyền lợi của người lao động sẽ bị hạn chế hơn rất nhiều so với hưởng lương hưu.

Đó là: Người lao động không còn trong hệ thống bảo hiểm xã hội được Nhà nước bảo hộ, mất cơ hội được hưởng lương hưu hằng tháng mất đi cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu để hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe khi tuổi già số tiền nhận về thấp hơn so với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội…

 

Theo TTXVN

Chuyên mục khác