[INFOGRAPHIC] Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4): Thắp lửa tri thức

21/04/2022 12:26

Ngày 21/4 được chọn là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; đồng thời, tôn vinh những người có đóng góp cho việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
 

 

Theo TTXVN

Chuyên mục khác