[INFOGRAPHIC] Năm học 2022-2023: Năm trọng tâm của đổi mới giáo dục phổ thông

05/09/2022 16:10

Sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, ngành giáo dục bước vào năm học 2022-2023 với một tâm thế mới, được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông.
 

 

Theo TTXVN

Chuyên mục khác