[INFOGRAPHIC] Một số quy định với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

12/04/2024 05:57

Ngày 28/11/2023, Quốc hội thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia lực lượng này.
 

Theo VGP

Chuyên mục khác