[INFOGRAPHIC] Lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 năm 2023

17/04/2023 22:04

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2023 liền sát với dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương. Do đó, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp.
 

 

TS

Chuyên mục khác