[INFOGRAPHIC] KT-XH tỉnh Kon Tum 6 tháng đầu năm 2021 đạt mức tăng trưởng khá

30/06/2021 18:32

6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, KT-XH của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá. Đây là đánh giá của Cục Thống kê tỉnh tại buổi Họp báo Công bố số liệu thống kê một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 vào chiều 29/6.

 

 

TS

Chuyên mục khác