[INFOGRAPHIC] Kon Tum bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

01/07/2021 18:39

Ngày 1/7, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

TS

Chuyên mục khác