[INFOGRAPHIC] Dự kiến những nội dung chính Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

23/10/2023 10:59

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể ngày 23/10, dự kiến bế mạc ngày 28/11 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể ngày 23/10, dự kiến bế mạc ngày 28/11 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Kỳ họp được tiến hành theo hai đợt: Đợt 1 từ ngày 23/10 đến ngày 10/11, đợt 2 từ ngày 20/11 đến ngày 28/11.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là 22 ngày.

 

Theo TTXVN

Chuyên mục khác