[INFOGRAPHIC] Đồng chí Phan Đăng Lưu - Nhà cách mạng tiền bối xuất sắc, một trí thức cách mạng tiêu biểu

05/05/2022 09:09

Đồng chí Phan Đăng Lưu là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí là nhà lãnh đạo tài năng đã góp phần chuyển hướng đúng đắn nhiệm vụ cách mạng qua mỗi giai đoạn lịch sử, đóng góp quan trọng vào thành công của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7. Với 39 năm tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí đã hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí sinh ngày 5/5/1902, cách đây tròn 120 năm.
 

 

Theo TTXVN

Chuyên mục khác