[INFOGRAPHIC] Chứng chỉ ngoại ngữ nào được dùng để miễn thi tốt nghiệp THPT 2024?

10/03/2024 14:01

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành. Theo đó, công bố danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.
 

Theo VOV

Chuyên mục khác