[INFOGRAPHIC] Chủ đề Tháng Thanh niên qua các năm

23/03/2023 13:04

Kể từ khi được chính thức phát động vào năm 2004, ngoại trừ năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mỗi năm Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đều lựa chọn chủ đề hoạt động cho Tháng Thanh niên.
 

 

Theo nhandan.vn

Chuyên mục khác