[INFOGRAPHIC] Chân dung 18 lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan Quốc hội khóa XV

21/07/2021 20:10

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV sau khi kiện toàn có 18 Ủy viên gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 lãnh đạo các cơ quan Quốc hội.

Trong 2 ngày 20 và 21/7, Quốc hội khóa XV đã kiện toàn tất cả 18 chức danh lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan Quốc hội khóa XV. Đây cũng là 18 Ủy viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: TTXVN

 

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV được các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV.

4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV được bầu gồm:

4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV

 

- Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV

- Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

- Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

- Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Lãnh đạo các cơ quan Quốc hội khóa XV được bầu gồm:

- Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

-  Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

- Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội.

- Đồng chí  Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

- Đồng chí  Lê Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

- Đồng chí  Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá – Giáo dục của Quốc hội.

- Đồng chí Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

- Đồng chí  Lê Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

- Đồng chí  Vũ Hải Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

- Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ra mắt Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Ảnh: TTXVN

 

Riêng các chức danh Trưởng ban Công tác đại biểu, Trưởng Ban Dân nguyện do Ủy ban Thường vụ quyết định. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được giới thiệu tái cử chức Trưởng Ban Công tác đại biểu. Đồng chí Dương Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được giới thiệu tái cử chức Trưởng Ban Dân nguyện.

Cũng tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh tiếp tục giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo TTXVN, VTV.VN

Chuyên mục khác