[INFOGRAPHIC] Các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

11/04/2023 06:25

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
 

 

Theo baochinhphu.vn

Chuyên mục khác