[INFOGRAPHIC] Các hạng mục khiếm khuyết vẫn được đăng kiểm xe

21/04/2023 13:03

Phương tiện có các hạng mục kiểm tra được đánh giá thuộc khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng, không ảnh hưởng tới an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (MINOR DEFECTS - MiD) được cấp Giấy chứng nhận ATKT&BVMT theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT.
 

 

Theo chinhphu.vn

Chuyên mục khác