[INFOGRAPHIC] Các biện pháp phòng chống bệnh ho gà và các bệnh dự phòng bằng vaccine

26/03/2024 11:29

Để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh ho gà và các bệnh dự phòng bằng vaccine, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp.
 

Theo VOV

Chuyên mục khác