[INFOGRAPHIC] Bộ chỉ huy và các đại đoàn tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

04/05/2024 06:32

Bộ chỉ huy và các đại đoàn tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ gồm:

Theo QDND

Chuyên mục khác