[INFOGRAPHIC] 48 trạm BOT tăng giá vé

04/01/2024 15:26

Ngày 12/12/2023, Bộ Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận điều chỉnh giá vé của 44 dự án BOT/48 trạm thu phí. Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất với DN dự án về mức giá, thời điểm điều chỉnh giá vé của từng dự án/trạm thu phí.
 

Theo VGP

Chuyên mục khác