[Infographic] 27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

28/07/2021 17:51

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 27 thành viên. Theo đó, 4 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực: Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; Kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kinh tế ngành; Khoa giáo - Văn xã.
 

Theo nhandan.vn

Chuyên mục khác