[INFOGRAPHIC] 10 sự kiện nổi bật tỉnh Kon Tum năm 2022

30/12/2022 06:07

Năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Sau đây là 10 sự kiện thời sự nổi bật trong năm.
 

TS

Chuyên mục khác