[INFOGRAPHIC] 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (2012-2022)

30/06/2022 15:33

Sau 10 năm triển khai công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC), nhất là từ nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo; sự nỗ lực của các cấp, ngành; sự đồng hành, hưởng ứng và tham gia tích cực của nhân dân và báo chí, công tác PCTN,TC có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý

Trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng . Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

 

 

Công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt

Công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đúng quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, tạo bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trong 10 năm qua, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 19.546 vụ/33.868 bị can, truy tố 16.699 vụ/33.037 bị can, xét xử sơ thẩm 15.857 vụ/30.355 bị cáo về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế.

 

 

Từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng, tiêu cực”

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được quan tâm hơn, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng, tiêu cực”. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hơn 250 văn bản về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hơn 300 luật, pháp lệnh, nghị quyết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hơn 2.000 nghị định, quyết định.

 

 

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, dân chủ, công khai, minh bạch

Công tác cán bộ cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được chú trọng và đạt những kết quả tích cực. Trong 10 năm qua, đã có 8.445.300 lượt người kê khai tài sản (đạt 99,5%) các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức kiểm tra việc công khai, minh bạch tại 78.108 cơ quan, tổ chức, đơn vị qua kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh 1.068 đơn vị vi phạm.

 

 

Đổi mới, tăng cường tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về PCTN,TC được đổi mới, tăng cường; vai trò của Mặt trận tổ quốc, nhân dân và báo chí trong PCTN,TC được phát huy tốt hơn.

 

 

Kiện toàn về tổ chức, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của BCĐ và các cơ quan, đơn vị chức năng PCTN, TC

Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (tháng 2/2013) đến nay, công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đột phá, trong đó, chú trọng kiện toàn về tổ chức, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

 

 

Theo TTXVN

Chuyên mục khác