Thành lập Ban vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh

06/11/2023 11:05

Ngày 6/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn ký Quyết định số 546/QĐ-UBND thành lập Ban vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh.

Theo đó Trưởng Ban vận động Quỹ là đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Văn hóa - Xã hội. Các phó trưởng ban gồm: Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (phó trưởng ban thường trực); Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các ủy viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ; Ngoại vụ; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan tham gia ủy viên gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Báo Kon Tum; Hội LLHPN tỉnh; Hội CCB tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; LĐLĐ tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Tỉnh đoàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực Ban vận động Quỹ.

Ban vận động Quỹ có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện các quy định về “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” trên địa bàn tỉnh đúng chủ trương của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào vận động, đóng góp xây dựng Quỹ; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực xây dựng Quỹ.

Hồng Lam

Chuyên mục khác