Ký kết chương trình tuyên truyền biển, đảo năm 2022

17/02/2022 15:39

Ngày 17/2, tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn) và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đăk Nông đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: ĐH

 

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Chính trị Hải quân, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Hải đoàn 128, Hải đoàn 129; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy của 6 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông, Thanh Hóa, Bình Dương, Hậu Giang. Đoàn công tác của tỉnh Kon Tum do đồng chí Lê Quang Thới - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.

Hội nghị đã đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 6 tỉnh trong năm 2021; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021 và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2022.

Trong năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Quân chủng Hải quân và Thường trực Tỉnh ủy 6 tỉnh có chương trình ký kết, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh đã triển thực hiện tốt kế hoạch, chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo đã ký kết, đảm bảo toàn diện, cụ thể, thực chất. Các đơn vị đã thiết lập kênh thông tin liên lạc, thường xuyên nắm bắt, trao đổi thông tin, trên cơ sở đó kịp thời bổ sung, triển khai các nội dung kế hoạch, chương trình phối hợp phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế tại từng thời điểm; tổ chức 12 buổi tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực cho trên 3.200 cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh, sinh viên, công chức; tuyên truyền cho 1.218 lượt ngư dân, nội dung tập trung vào vị trí vai trò của biển, đảo đối với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của đất nước; cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo nước ta; một số kết quả trong xây dựng lực lượng Hải quân tiến lên hiện đại và kết quả công tác đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam... Thực hiện chủ trương “ở đâu có hoạt động của Tân Cảng Sài Gòn, ở đó có hoạt động công tác dân vận”, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 6 tỉnh đã tích cực thực hiện công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế địa phương, xây dựng địa bàn an toàn với tổng số tiền thực hiện hơn 3,6 tỷ đồng.

Tại tỉnh Kon Tum, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 200 cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã, lực lượng giáo viên, công an, quân đội... của huyện Kon Rẫy; tổ chức Chương trình tư vấn tuyển sinh, đăng ký vào Học viện Hải Quân cho hơn 300 em học sinh khối lớp 12 thuộc các trường THPT trên địa bàn thành phố Kon Tum; hỗ trợ kinh phí xây dựng 03 nhà tình nghĩa cho 03 gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tiếp tục phụng dưỡng suốt đời 02 Mẹ Việt Nam anh hùng (với tổng kinh phí 39 triệu đồng); tổ chức thăm, tặng quà cho các cán bộ lão thành cách mạng, gia đình người có công, hộ gia đình diện chính sách và trao 50 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” năm 2021 cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh (trị giá 25 triệu đồng); tặng quà gồm bút, sách, vở… cho các em học sinh khó khăn của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (huyện Kon Rẫy).

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2022. Ảnh: ĐH

 

Trong năm 2022, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 6 tỉnh có chương trình ký kết sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như tuyên truyền cho nhân dân nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đối tượng, đối tác, về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và hoạt động của nước ngoài trên Biển Đông; đường lối, chủ trương phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh trên biển, nhất là Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành TW8 (Khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; hoạt động đối ngoại của Đảng và quan điểm của Đảng ta về giải quyết tranh chấp ở Biển Đông; tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phối hợp tuyên truyền biển, đảo; kịp thời cung cấp thông tin định hướng dư luận khi có những diễn biến mới, phức tạp trên biển cũng như tại địa phương và kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, thu hút nguồn nhân lực; tăng số lượng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tại các địa phương...

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021. Ảnh: ĐH

 

Tại Hội nghị, có 09 tập thể và 11 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021. Trong đó, tỉnh Kon Tum có 01 tập thể và 02 cá nhân được nhận Bằng khen.

Đào Hiền

 

Chuyên mục khác