Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023

19/03/2023 06:05

Sáng 18/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2022; ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Chính trị Hải quân, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Hải đoàn 128, Hải đoàn 129; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy của 3 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông.

Đoàn công tác của tỉnh Kon Tum do đồng chí Huỳnh Quốc Huy- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.

Hội nghị đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 3 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông trong năm 2022; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022 và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023.

Ký kết chương trình phối hợp năm 2023. Ảnh: ĐH

 

Trong năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Quân chủng Hải quân và Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh có chương trình ký kết, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh đã triển thực hiện tốt kế hoạch, chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo đã ký kết, đảm bảo toàn diện, cụ thể, thực chất. Các đơn vị đã phối hợp, tổ chức 9 buổi tuyên truyền cho trên 3.000 cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh, sinh viên tại các địa phương. Nội dung tuyên truyền hướng đến sự đa dạng như kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quốc tế về biển, đảo gắn với tuyên truyền các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân, hoạt động phục vụ dầu khí trên các vùng biển và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cập nhật những thông tin mới, bổ sung các tài liệu tuyên truyền phù hợp với diễn biến tình hình thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu thông tin của các đối tượng được tuyên truyền...

Công tác tuyên truyền biển, đảo còn được kết hợp chặt chẽ với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo 3 tỉnh và cấp uỷ, chính quyền các địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển, đảo kết hợp với công tác dân vận, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội tại địa bàn, điển hình như xây dựng nhà tình nghĩa, tổ chức trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, phụng dưỡng suốt đời các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công... Trong năm 2022, tổng số tiền thực hiện công tác dân vận, xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa kết hợp tuyên truyền biển đảo tại 3 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông là gần 3 tỷ đồng.

Tại tỉnh Kon Tum, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa (tổng 400 triệu đồng); hỗ trợ 10 triệu đồng cho 1 Mẹ Việt Nam anh hùng sửa chữa nhà ở; phụng dưỡng suốt đời 12 đối tượng chính sách với tổng số tiền hơn 242 triệu đồng/năm; trao học bổng "Thắp sáng ước mơ" cho các em học sinh nghèo hiếu học... Đến nay, 12 hộ gia đình thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng được Tổng Công ty nhận phụng dưỡng. Hàng chục gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh đã được Tổng Công ty hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố.

Trong năm 2023, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo sẽ tập trung vào tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt các quan điểm, chủ trương, giải pháp theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Biển Việt Nam năm 2012; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền biển, đảo kết hợp với công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa; kết hợp truyên truyền thu hút nguồn nhân lực góp phần xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tổ chức cuộc thi “cán bộ Tuyên giáo tuyên truyền biển, đảo giỏi” năm 2023; tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch...

Khen thưởng các tập thể xuất sắc. Ảnh: ĐH

 

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: ĐH

 

Tại Hội nghị, 7 tập thể và 23 cá nhân đã được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2022. Trong tổng số 3 tập thể, 7 cá nhân của 3 địa phương được Bộ Tư lệnh Hải quân khen thưởng lần này, tỉnh Kon Tum có 1 tập thể, 3 cá nhân được nhận Bằng khen.

Đào Hiền

Chuyên mục khác