Chùm ảnh: Người Ba Na làm nhà rông truyền thống

27/11/2022 06:32

Nhà rông là nơi sinh hoạt cộng đồng của các DTTS vùng Bắc Tây Nguyên gắn liền với Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. Những năm qua, nhiều hoạt động xây dựng, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa này đã và đang được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và cộng đồng thực hiện hiệu quả.
 
Gia cố phần khung đỡ mái nhà rông

 

Lấy tranh về lợp mái nhà rông

 

Mọi người tham gia đan vách

 

Những người đàn ông khéo tay trang trí phần ngoài vách nhà rông cho đẹp hơn

 

 
 
Sau khi lợp tranh, bà con cùng nhau đưa tấm mành đan bảo vệ mái và trang trí nóc nhà rông.

 

Lễ ăn mừng nhà rông mới do già làng quyết định, mọi người trong làng và khách mời cùng vui đánh công chiêng, múa xoang, giao lưu văn nghệ.

 

Huy Đằng

Chuyên mục khác