Chùm ảnh: Khởi sắc nông thôn mới ở Ngọk Réo

10/06/2024 13:07

Với tinh thần quyết tâm cao, cùng sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị ở cơ sở và sự đồng lòng của người dân, đến nay, xã Ngọk Réo (huyện Đăk Hà) đã đạt chuẩn xã nông thôn mới, kinh tế-xã hội ở địa phương phát triển, điều kiện sống của người dân ngày càng nâng cao.
Xã Ngọk Réo được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2023.

 

Trong 10 năm qua, xã huy động hơn 38,5 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó, có hơn 3 tỷ đồng do người dân đóng góp.

 

Hiện nay, ở xã, 7/7 thôn có nhà rông truyền thống và sân thể thao; toàn bộ 1.204 hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 100% đường thôn được đổ bê tông, cứng hóa.

 

Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp 1.

 

Đến nay, xã có 4.390/5.673 người dân được tạo lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân; 100% người dân tham gia BHYT.

 

Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 48,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,23%.

 

Xã có 1.031/1.096 nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng; tỷ lệ hộ dân có nhà vệ sinh, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 70,6%.

 

Toàn xã có 54 cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thiết yếu.

 

Công tác cải cách thủ tục hành chính ở xã được quan tâm thực hiện đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân.

 

Đức Thành

Chuyên mục khác