Chùm ảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thành công tốt đẹp

25/09/2020 21:34

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, ngày 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.
Đại hội có 346 đại biểu của 14 đảng bộ trực thuộc, đại diện hơn 29 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

 

Đại hội XVI có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; năng động, sáng tạo; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”.

 

Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV phát biểu khai mạc Đại hội.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Đại biểu làm việc tại Đoàn để thảo luận các nội dung Báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

 

Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; kết quả, 50 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

 

Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; các đồng chí: A Pớt, Nguyễn Văn Hòa, Lê Ngọc Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

 

Đại hội bầu 15 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XIII của Đảng.

 

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết tán thành những nội dung đánh giá tình hình 5 năm 2015-2020 và mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cơ bản 5 năm 2020-2025.

 

Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và thống nhất với những định hướng lớn trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội.

 

Thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Một bầu không khí phấn khởi đang lan tỏa trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân với hi vọng một Kon Tum sẽ vươn mình hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới.

 

THẾ BINH - VĂN PHƯƠNG

 

 

Chuyên mục khác