Thu hồi 61 phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa của 18 công ty, doanh nghiệp, HTX

26/09/2016 09:04

Sở GTVT vừa ban hành Quyết định 475/QĐ-SGTVT thu hồi 61 phù hiệu xe kinh doanh vận tải hàng hóa của 18 công ty, doanh nghiệp, HTX trong thời gian 1tháng, kể từ ngày 28/9/2016.

Các công ty, doanh nghiệp, HTX có xe kinh doanh vận tải hàng hóa bị thu hồi phù hiệu là: Công ty TNHH MTV Thành Dân, Công ty TNHH MTV Thành Hương, Công ty TNHH Sơn Phú, Công ty TNHH Vận tải Lệ Hường, Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Diệu Trang Kon Tum, Doanh nghiệp tư nhân Hoài Phương, Công ty TNHH Mai Hùng Cường, Doanh nghiệp tư nhân Mai Song Vy, Công ty TNHH Hoàng Huy Nam.

Công ty TNHH MTV Khánh Cường, Công ty TNHH MTV Tấn Anh, Công ty TNHH ĐTXD&TM Tiến Dung Kon Tum, Công ty CP Vật tư dịch vụ nông lâm nghiệp Kon Tum, Doanh nghiệp tư nhân vận tải thương mại Tuấn Nguyên, Doanh nghiệp tư nhân Việt Tường, HTX Vận tải Đồng Tiến, HTX Vận tải cơ giới Tiền Phong và HTX vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên.

Lý do thu hồi là do các xe kinh doanh vận tải hàng hóa trên không duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, không đảm bảo truyền dẫn đầy đủ, liên tục các thông tin bắt buộc theo quy định từ thiết bị giám sát hành trình trong suốt quá trình  phương tiện tham gia giao thông (quy định tại Điểm đ, Khoản 4, Điều 22, Thông tư 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ GTVT).

Hoa Ban

Chuyên mục khác