Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024

12/04/2024 17:08

Ngày 12/4, Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2024 trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia công tác bảo đảm TTATGT trong các đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.
CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát. Ảnh: HN

 

Nội dung phong trào thi đua gồm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo TTATGT đường bộ trong tình hình mới; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 17/01/2024 của UBND tỉnh về đảm bảo TTATGT năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban An toàn giao thông các tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT nhằm áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn; tham gia rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT ngay sau khi Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dán đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; triển khai các nhiệm vụ nhằm nâng cao điều kiện an toàn giao thông đối với kết cấu hạ tầng giao thông đang khai thác; chú trọng công tác bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải; tham gia hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện, thân thiện với môi trường.

Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực thi pháp luật, cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT theo 3 hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số với các nội dung phù với từng đối tượng, dân tộc, địa phương; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào chương trình, hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh.  

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả và hiệu lực quản lý, điều hành trong công tác đảm bảo TTATGT của các lực lượng, đơn vị chức năng, nhất là trong công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông, đăng ký, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đối với người và phương tiện giao thông; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để quản lý công tác vận tải; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; cải thiện năng lực sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, trạm y tế; nâng cao năng lực chuyên môn, phương tiện, trang thiết bị cho bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện đảm bảo khả năng tiếp cận hiện trường và cứu chữa thương tích cho nạn nhân tai nạn giao thông…

Thông qua đó, tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm TTATGT ở tất cả các lĩnh vực giao thông vận tải để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Các tổ chức, cá nhân thi đua thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao, phấn đấu kéo giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2023; giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông; giảm tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe xe mô tô, xe gắn máy, giảm tai nạn giao thông liên quan đến người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Hà Nam

Chuyên mục khác