59 cầu treo tại 7 huyện cần sửa chữa do hư hỏng, xuống cấp

04/10/2016 09:00

Tin từ Sở GTVT tỉnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh hiện có 59 cầu treo hư hỏng, xuống cấp cần được sửa chữa khắc phục với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng.

Trong đó, huyện Kon Plông 6 cầu, nhu cầu kinh phí 135 triệu đồng; huyện Đăk Tô 2 cầu – 900 triệu đồng; huyện Sa Thầy 6 cầu – 500 triệu đồng; huyện Kon Rẫy 3 cầu – 2,2 tỷ đồng; huyện Đăk Glei 33 cầu – trên 2 tỷ đồng; huyện Đăk Hà 2 cầu – 648,3 triệu đồng; huyện Tu Mơ Rông 7 cầu – 2,6 tỷ đồng.

Để đảm bảo nhu cầu đi lại an toàn, thuận tiện cho người dân đặc biệt là trong mùa mưa, Sở GTVT đã có văn bản đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để 7 huyện trên sửa chữa toàn bộ cầu treo bị hư hỏng, xuống cấp.

Lâm Trà

Chuyên mục khác