10 nhà xe kinh doanh vận tải bị thu hồi 35 phù hiệu

13/11/2017 12:59

Sở Giao thông vận tải vừa thu hồi 35 phù hiệu xe kinh doanh vận tải trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày 15/11 đối với phương tiện của 10 nhà xe vì không duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, không đảm bảo truyền dẫn đầy đủ, liên tục các thông tin bắt buộc theo quy định từ thiết bị giám sát hành trình trong suốt quá trình phương tiện tham gia giao thông.

Trong đó, HTX Vận tải cơ giới hàng hoá và hành khách Tây Nguyên bị thu hồi nhiều nhất với 10 xe: BKS 82K-3538, 29C-524.09, 82C-021.65, 81L-1818, 82C-028.24, 82C-019.45, 82C-019.53, 43C-101.98, 82K-1783, 82C-021.62, 81B-012.28, 49B-007.75, 82B-002.73, 82B-000.70, 82B-002.55

Tiếp đến là Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư KonTum với 5 xe: BKS 82C-000.51, 82C-000.92, 82K-4028, 82C-000.49, 82C-005.42.

Hợp tác xã vận tải Đồng Tiến 4 xe: BKS 82C-022.10, 82C-030.89, 77C-012.99, 82C-020.94.

Doanh nghiệp tư nhân Hoài Phương 3 xe: BKS 82C-019.64, 82C-027.22, 82C-019.61.

HTX Vận tải cơ giới Tiền Phong 2 xe: BKS 82C-013.27, 82C-026.23.

Công ty TNHH MTV Tấn Anh 2 xe: BKS 82C-008.82, 82K-5291.

Chi nhánh Công ty CP Suntaxi tại KonTum 1 xe BKS 47A - 116.21.

Công ty TNHH MTV Thành Dân 1 xe BKS 82C-019.58.

Công ty TNHH Thành Trung 1 xe BKS 82C-007.35.

Công ty TNHH Vận tải thương mại Thành Thu 1 xe BKS 82C-002.25.

Hoa Ban

Chuyên mục khác